Category Archives: Manfrotto

ไอเดียการถ่ายภาพสถาปัตยกรรม

ถ่ายภาพสถาปัตยกรม

ในเมืองใหญ่ ๆ เราจะพบว่าตัวเองอยู่ท่ามกลางอาคารสูง และต […]

จับคู่ “ หัวกับขา” ยังไง? ให้ได้น้ำหนักตามจริง

หัวขาตั้ง

ถึงแม้ว่าขาตั้งกล้องส่วนใหญ่ในตลาดมักจะจัดชุดมาพร้อมกัน […]

การประกวดถ่ายภาพ “Manfrotto Twilight Reflection: เงาสะท้อนยามพลบค่ำ ด้วยขาตั้ง Manfrotto”

ประกวดถ่ายภาพ

ขอเชิญร่วมการ ประกวดถ่ายภาพ ในหัวข้อ “Manfrotto Twiligh […]

7 เทคนิคการถ่ายภาพผู้คนในต่างแดน

ถ่ายภาพคนในต่างแดน

การ ถ่ายภาพคนในต่างแดน เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่พลาดไม่ได้ ช่ […]

เทคนิคถ่ายภาพให้คมชัด

เทคนิคถ่ายภาพให้คมชัด

เทคนิคถ่ายภาพให้คมชัด ขาตั้งกล้องเป็นอุปกรณ์หนึ่งที่จำเ […]