Manfrotto

039

฿570.00

ข้องอตัวยู ใช้วางคาน หรือ ท่อที่เป็นวัสดุทรงกลม ใช้ติดตั้งฉาก หัวไฟ กล้องถ่ายภาพ ใช้ร่วมกับ 035

Manfrotto

040

฿960.00

ข้องอตัวยู ใช้วางคาน หรือ ท่อที่เป็นวัดสุทรงเหลี่ยม ใช้ติดตั้งฉาก หัวไฟ กล้องถ่ายภาพใช้ร่วมกับ 035

Manfrotto

041

฿790.00

แผ่นเหล็กมุมฉาก สำหรับติดตั้งกับวัสดุที่เป็นมุมฉาก ใช้ร่วมกับ 035

Manfrotto

043

฿2,450.00

ตัวจับเสาหัวไฟแบบคีมล็อก ใช้จับกับวัสดุที่เป็นทรงกลม เลื่อนขึ้นลงได้ สะดวก ใช้ติดตั้งกล้องทุกชนิดหัวไฟทุกชนิด ใช้งานสะดวกมาก

Manfrotto

045

฿2,350.00

ชุดแขวนกระดาษฉาก 3 ม้วน ใช้ร่วมกับ 032B=1 , 046=3 , 035=2หรือใช้วิธีเจาะรูติดกับกำแพงก็ได้ (ไม่ต้องมี 032B , 035)

Manfrotto

045-6

฿4,150.00

ตัวแขวนกระดาษฉาก 6 ม้วน ใช้ร่วมกับ 432-3 , 7=1 , 046=6 , 035=2 หรือใช้วิธีเจาะรูติดกับกำแพงก็ได้ (ไม่ต้องมี 432-3 , 7 , 035)