fbpx
สินค้าหมดแล้ว

อุปกรณ์จัดไฟ

045 BACKGROUND PAPER TRIPLE HOOKS

2,250฿

ชุดแขวนกระดาษฉาก 3 ม้วน ใช้ร่วมกับ 032B=1 , 046=3 , 035=2หรือใช้วิธีเจาะรูติดกับกำแพงก็ได้ (ไม่ต้องมี 032B , 035)

สินค้าหมดแล้ว

อุปกรณ์จัดไฟ

045-6 BACKGROUND PAPER HOOKS

3,990฿

ตัวแขวนกระดาษฉาก 6 ม้วน ใช้ร่วมกับ 432-3 , 7=1 , 046=6 , 035=2 หรือใช้วิธีเจาะรูติดกับกำแพงก็ได้ (ไม่ต้องมี 432-3 , 7 , 035)

สินค้าหมดแล้ว

อุปกรณ์จัดไฟ

046 EXPAN-BACKGROUND PAPER SET

4,390฿

ชุดอุปกรณ์ชักลอกกระดาษฉากได้ 1 ม้วน ใช้เสียบหัวท้ายม้วนกระดาษ ใช้ร่วมกับ 032B=1 , 045=1 , 046-3 , 035=2 หรือ ใช้ร่วมกับ 432-3 , 7=1 , 045-6=1 , 046-6 , 035=2

สินค้าหมดแล้ว

อุปกรณ์จัดไฟ

059 BACKGROUND PAPER SINGLE HOOKS

1,090฿

ชุดห้อยกระดาษฉาก แบบม้วนเดี่ยว ใช้ร่วมกับ 035=2 , 046=1

สินค้าหมดแล้ว

อุปกรณ์จัดไฟ

059WM BACKGROUND PAPER SINGLE HOOKS

1,090฿

ชุดห้วยกระดาษฉาก แบบม้วนเดี่ยว ใช้ติดตั้งติดกับเพดานห้อง หรือ ติดตั้งกับวัสดุทรงสี่เหลี่ยม ใช้ร่วมกับ 046