fbpx
MFWanrranty

ระยะเวลาการรับประกันของ Manfrotto

“การรับประกันของ Manfrotto เค้าไม่มีนะพี่” “เค้ายกเลิกเรื่องประกันไปแล้วครับ” ลูกค้าบางท่านเดินเข้าร้านแล้วได้รับคำตอบแบบนี้จากหน้าร้านเมื่อถามถึงประกันของสินค้า Manfrotto เราอยากจะบอกว่าสินค้า Manfrotto ทุกตัวมีประกันนะจ๊ะ เพียงแต่สินค้าแต่ละแบบมีประกันไม่เหมือนกันเท่านั้นเอง สินค้าตัวไหนรับประกันยังไงบ้าง ดูรายละเอียดได้ในวิดีโอนี้เลย ใครต้องการลงทะเบียนสามารถไปลงทะเบียนสินค้าได้ที่ warranty.manfrotto.com หรือ www.advancedphotosystems.com
ระยะเวลาการรับประกันของ Manfrotto

“ไม่มีประกันนะพี่” “เค้ายกเลิกเรื่องประกันไปแล้วครับ” ลูกค้าบางท่านเดินเข้าร้านแล้วได้รับคำตอบแบบนี้จากหน้าร้านเมื่อถามถึงประกันของสินค้า Manfrotto เราอยากจะบอกว่าสินค้า Manfrotto ทุกตัวมีประกันนะจ๊ะ เพียงแต่สินค้าแต่ละแบบมีประกันไม่เหมือนกันเท่านั้นเอง สินค้าตัวไหนรับประกันยังไงบ้าง ดูรายละเอียดได้ในวิดีโอนี้เด้อ ใครต้องการลงทะเบียนสามารถไปลงทะเบียนสินค้าได้ที่ warranty.manfrotto.com หรือ www.advancedphotosystems.com ปล.จบห้วนไปหน่อย ขออภัยนะครับ [> <“] —————————— สำหรับคนไม่มีเวลาดูเราสรุปให้สั้นๆ ตามนี้ – อุปกรณ์ถ่ายภาพสำหรับมือสมัครเล่น (กล่องสีขาว-แดง) ไม่ลงทะเบียนรับประกัน 2 ปี ลงทะเบียนรับประกันเพิ่มอีก 3 ปี เป็น 5 ปี – อุปกรณ์ถ่ายภาพสำหรับมืออาชีพ (กล่องสีเทา-แดง) ไม่ลงทะเบียนรับประกัน 2 ปี ลงทะเบียนรับประกันเพิ่มอีก 8 ปี เป็น 10 ปี – อุปกรณ์วิดีโอ (กล่องเทา-แดง / เทา ) ไม่ลงทะเบียนรับประกัน 2 ปี ลงทะเบียนรับประกันเพิ่มอีก 3 ปี เป็น 5 ปี – อุปกรณ์กระเป๋ากล้อง ไม่ลงทะเบียนรับประกัน 2 ปี ลงทะเบียนรับประกันเพิ่มอีก 3 ปี เป็น 5 ปี – อุปกรณ์สำหรับ smartphone / Lighting / Digital Director รับประกัน 2 ปี ไม่ต้องลงทะเบียน ในกรณีที่ไม่ลงทะเบียนต้องมีเอกสารยืนยันการซื้อจากร้านค้ามาแสดงเวลาเคลมด้วยนะ

Posted by Manfrotto Thailand on Wednesday, August 3, 2016