fbpx
OBS Studio

คู่มือการใช้งาน OBS Studio เพื่อการ Live Streaming

สำหรับลูกค้าที่ซื้อกล่องแปลงสัญญานของเราไปแล้วต้องการทำไปใช้งานร่วมกับ OBS Studio สามารถดูคลิปวิธีการใช้งานและการแก้ปัญหาจาก Playlist ด้านล่างนี้นะครับ

สำหรับคนที่ต้องการกล่องแปลงสัญญาน HDMI to USB 3.0 เพื่อนำไปใช้ทำ Live สามารถดูรายละเอียดสินค้าได้ที่ลิงค์ด้านล่างนี้

https://advancedphotosystems.com/product/hdmi-to-usb3-0-converter-v-2-streaming-ready-set/

และหากต้องการสอบถามร้านค้าที่มีจำหน่ายและการสั่งซื้อ สามารถติดต่อได้ที่

https://fb.com/advancedphotosystems