fbpx
MarumiLogo

รู้มั้ย? Filter ของ Marumi ผลิตมาจากที่ไหน?

 

MarumiLogo

Filter จาก Marumi นั้นมีวางจำหน่ายมาในประเทศไทยยาวนานกว่า 20 ปี นับตั้งแต่กล้องฟิลม์ยังเจิดจรัสอยู่ในวงการถ่ายภาพ จนถึงยุคกล้องดิจิทัลในวันนี้ แต่มีใครรู้ไหมครับว่า Marumi นั้น ถูกผลิตมาจากที่ไหน?

MarumiProductMapราเริ่มจากญี่ปุ่น ประเทศที่เทคโนโลยีถูกสร้างขึ้นเป็นอันดับต้นๆของโลก ลึกเข้าไปยังจังหวัดนางาโนะ ใจกลางของประเทศญี่ปุ่นที่รายล้อมไปด้วยขุนเขาน้อยใหญ่ ด้วยสภาพแวดล้อมท่ามกลางธรรมชาติ บริษํททางด้านอุตสาหกรรมทางเทคโนโลยีหลายแห่งจึงเลือกสถานที่แห่งนี้เป็นฐานการผลิตสินค้าของตน และ Marumi เองก็เช่นกัน? โรงงานผลิตฟิลเตอร์ของ Marumi ถูกตั้งขึ้นที่นี่จนถึงตอนนี้เป็นเวลามายาวนานกว่า 60 ปี (ตั้งแต่ปี 1952)

factory 02

ด้วยเทคโนโลยีการผลิตฟิลเตอร์ของ Marumi ทำให้ได้ชิ้นแก้วที่มีคุณภาพสูง จนได้รับความเชื่อถือจากบริษัทในประเทศเยอรมัน ในช่วงปี 1970 และอีกหลายบริษัทในแต่ละประเทศทั่วโลก และได้จดทะเบียนแบรนด์สินค้าในนาม “Marumi” เป็นครั้งแรกในปี 1980s เพื่อผลิตฟิลเตอร์คุณภาพดีในประเทศญี่ปุ่นเท่านั้น ในปี 2003 ฟิลเตอร์รุ่น DHG ก็ได้ถือกำเนิดขึ้นเป็นครั้งแรกเพื่อตอบรับตลาดกล้องดิจิทัล และในปี 2013 ที่ผ่านมา “Marumi EXUS” ฟิลเตอร์คุณภาพสูงสำหรับผู้ใช้งานมืออาชีพ และ “Fit & Slim” ฟิลเตอร์สำหรับนักถ่ายภาพทั่วไป ก็ได้ผลิตออกมา ณ โรงงานที่นางาโนะแห่งนี้เช่นกัน

MarumiProductTimeLine

“ประสบการณ์อันยาวนานของการผลิตฟิลเตอร์ กลายเป็นมรดกตกทอดจากรุ่นสู่รุ่น จากช่างฝีมืออาวุโสสู่ช่างมือมือรุ่นใหม่ การอุทิศเพื่อการผลิตฟิลเตอร์และความภาพภูมิใจของเหล่าช่างฝีมือทุกคนนี่เอง ที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของแบรนด์ Marumi”

MarumiProductFactory

 

แม้จะได้ชื่อว่าเป็นโรงงาน แต่โรงงานที่นางาโนะของ Marumi นั้นเป็นโรงงานผลิตที่รักษาสภาพแวดล้อมได้ในระดับมาตราฐานสากล และได้ใบรับรองมาตราฐาน ISO 9001 (ใบรับรองด้านการบริหารงานคุณภาพ) และ ISO 14001 (ใบรับรองด้านมาตราฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม)มาแล้ว

ตอนนี้ก็รู้กันแล้วว่า Marumi ผลิตมาจากที่ไหน เรามาดูวิดีโอทดสอบประสิทธิภาพด้านการป้องกันรังสี UV ของ “Marumi FIt & Slim” ของ Marumi กันหน่อยนะครับ