fbpx
register product

วิธีการลงทะเบียนสินค้าและเงื่อนไขการรับประกัน

หลังจากซื้อสินค้าของบริษัทฯ ไปแล้ว เราขอแนะนำให้ ลงทะเบียนสินค้า เพื่อประโยชน์สูงสุดที่ลูกค้าจะได้รับจากการรับประกันของสินค้าแต่ละประเภท นี่คือรายละเอียดของการรับประกันและวิธีการดูหมายเลขซีเรียลของสินค้าแต่ละชนิดของบริษัทฯ ค่ะ

นโยบายการรับประกันคุณภาพสินค้า

  1. การรับประกันคุณภาพสินค้า หมายถึงการรับประกันว่าการใช้งานสินค้าตามสภาพปกติจะไม่มีปัญหา ไม่รวมถึงความสเียหายและอุบัติเหตุจากการใช้งาน
  2. การเคลมสินค้า ทำได้เฉพาะสินค้าที่ซื้อจากตัวแทนจำหน่ายอย่างถูกต้องเท่านั้น
  3. ในการลงทะเบียนสินค้า ผู้ซื้อต้องลงทะเบียนสินค้าภายในระยะเวลา 30 วัน

ระยะเวลาการรับประกันคุณภาพสินค้าแต่ละแบรนด์

productregister.creat4
productregister.creat 14

สำหรับลูกค้าที่ซื้อสินค้าไปแล้วแต่ยังไม่ได้ลงทะเบียน สามารถลงทะเบียนได้โดย คลิกที่ลิงค์นี้ได้เลย