Out of stock

อุปกรณ์จัดการสี

SPYDER CHECKER 24 SCK200

2,550฿

Datacolor SpyderCHECKR เป็นอุปกรณ์ควบคุมสี ที่จะช่วยในการปรับจูนสีของภาพให้เป็นกลางและมีความแม่นยำสูง โดยใช้งานร่วมกับโปรแกรม SpyderCheckr ช่วยลดความคลาดเคลื่อนของสีจากการถ่ายภาพ โดยจะช่วยทำให้สีของวัตถุที่ถ่ายนั้นมีความถูกต้องและสมจริงมากขึ้น และลดขั้นตอนการปรับแต่งสีได้

Out of stock

อุปกรณ์จัดการสี

SPYDER CHECKER REPLACEMENT CARD SCK100RC

3,800฿

Datacolor SpyderCHECKR เป็นอุปกรณ์ควบคุมสี ที่จะช่วยในการปรับจูนสีของภาพให้เป็นกลางและมีความแม่นยำสูง โดยใช้งานร่วมกับโปรแกรม SpyderCheckr ช่วยลดความคลาดเคลื่อนของสีจากการถ่ายภาพ โดยจะช่วยทำให้สีของวัตถุที่ถ่ายนั้นมีความถูกต้องและสมจริงมากขึ้น และลดขั้นตอนการปรับแต่งสีได้

Out of stock

อุปกรณ์จัดการสี

SPYDER CHECKER SCK100

7,100฿

Datacolor SpyderCHECKR เป็นอุปกรณ์ควบคุมสี ที่จะช่วยในการปรับจูนสีของภาพให้เป็นกลางและมีความแม่นยำสูง โดยใช้งานร่วมกับโปรแกรม SpyderCheckr ช่วยลดความคลาดเคลื่อนของสีจากการถ่ายภาพ โดยจะช่วยทำให้สีของวัตถุที่ถ่ายนั้นมีความถูกต้องและสมจริงมากขึ้น และลดขั้นตอนการปรับแต่งสีได้

Out of stock

อุปกรณ์จัดการสี

SPYDER CUBE SC200

2,800฿

Datacolor Spyder Cube อุปกรณ์ที่ใช้ white balance ได้เองในภาพที่มีสภาพแสงต่างกันและได้ภาพมีค่าออกมาเป็นกลาง แสงเงาและ highlight ที่ถูกต้อง คุณสามารถตั้งค่า white balance ที่ถูกต้องในรูปนั้นๆและในรูปอื่นๆของชุดงานถ่ายเดียวกัน

อุปกรณ์จัดการสี

SPYDER LENS CAL SLC100

3,550฿

Datacolor Spyder Lens Cal อุปกรณ์ปรับตั้ง focus ของกล้องและเลนส์ด้วยตัวของคุณเองได้อย่างถูกต้องแม่นยำ และรวดเร็ว ช่วยให้กล้องของคุณมี focus ที่ดีที่สุดเต็มความสามารถ

Out of stock

อุปกรณ์จัดการสี

SPYDER PRINT S4SR150A

16,100฿

Datacolor Spyder Print เครื่องมือนี้ประกอบด้วยเครื่องวัดสีที่แสดงผลบนภาพที่พิมพ์ (SpectroColorimeter) และเครื่องวัดสีที่แสดงผลบนจอภาพ (Colorimeter) ช่วยอ่านค่าสีต่าง ๆ แสดงผลบนจอภาพ และช่วยค่าสีต่างๆ ในแถบสีที่พิมพ์ เพื่อใช้ในการปรับการแสดงผลของแต่ละสีให้ถูกต้อง ตรงตามภาพและสีที่ปรากฏในมอนิเตอร์และเก็บเป็นค่ามาตรฐาน ICC สำหรับโปรแกรมทางกราฟิกและสำหรับการพิมพ์ภาพครั้งต่อไป