fbpx
สินค้าหมดแล้ว

ฟิลเตอร์

METAL HOOD 49mm

360฿

เป็นอุปกรณ์เสริมใช้สวมหน้าเลนส์เพื่อป้องกันแสงแทรก 45 องศา ทำให้ภาพใสขึ้น ใช้กับเลนส์ 50 มม. ขึ้นไป

สินค้าหมดแล้ว

ฟิลเตอร์

METAL HOOD 55mm

410฿

เป็นอุปกรณ์เสริมใช้สวมหน้าเลนส์เพื่อป้องกันแสงแทรก 45 องศา ทำให้ภาพใสขึ้น ใช้กับเลนส์ 50 มม. ขึ้นไป

สินค้าหมดแล้ว

ฟิลเตอร์

METAL HOOD 67mm

660฿

เป็นอุปกรณ์เสริมใช้สวมหน้าเลนส์เพื่อป้องกันแสงแทรก 45 องศา ทำให้ภาพใสขึ้น ใช้กับเลนส์ 50 มม. ขึ้นไป

สินค้าหมดแล้ว

ฟิลเตอร์

METAL HOOD 72mm

660฿

เป็นอุปกรณ์เสริมใช้สวมหน้าเลนส์เพื่อป้องกันแสงแทรก 45 องศา ทำให้ภาพใสขึ้น ใช้กับเลนส์ 50 มม. ขึ้นไป

สินค้าหมดแล้ว

ฟิลเตอร์

METAL HOOD 77mm

990฿

เป็นอุปกรณ์เสริมใช้สวมหน้าเลนส์เพื่อป้องกันแสงแทรก 45 องศา ทำให้ภาพใสขึ้น ใช้กับเลนส์ 50 มม. ขึ้นไป