fbpx
สินค้าหมดแล้ว

อุปกรณ์จัดไฟ

013 16mm ADAPTER SPIGOT

470฿

ข้อต่อขาตั้งหัวไฟ ปลายทั้งสองเป็นตัวเกลียวผู้ ตัวบนเป็น 1/4? ตัวล่างเป็น 3/8?

สินค้าหมดแล้ว

อุปกรณ์จัดไฟ

014-14 ADAPTOR RAPIDAPTOR 5/8M TO 1/4F

590฿

ข้อต่ออเนกประสงค์ ปลายบนเป็นเกลียวตัวผู้ 1/4? ปลายล่างเป็นเกลียวตัวเมีย 3/8? ใช้สวมกับปลายขาตั้งหัวไฟ หรือกับขาตั้งกล้องที่มีนอตเป็น 3/8?

สินค้าหมดแล้ว

อุปกรณ์จัดไฟ

015 ADAPTER 1/4″-3/8″

230฿

ข้อต่อปลายบนเป็นตัวผู้ 1/4? ปลายล่างเป็นตัวเมีย 3/8? ใช้สวมกับปลายขาตั้งหัวไฟ หรือกับขาตั้งกล้องที่มีน๊อตเป็น 3/8? เพื่อติดตั้งกล้องถ่ายภาพ หรือหัวไฟที่เป็น เกลียว 1/4?

อุปกรณ์จัดไฟ

016 Broncolor Adapter

750฿

ข้อต่อ กับหัวไฟ บรองคัลเลอร์

สินค้าหมดแล้ว

อุปกรณ์จัดไฟ

026 LITE TITE SWIVEL + UMBRELLA

1,850฿

ข้อต่อเสียบก้านร่ม ใช้สวมกับขาตั้งหัวไฟ ใช้ร่วมกับ 004 , 004BAC , 052 , 052BAC