Category Archives: Videos

7 เทคนิคการถ่ายภาพผู้คนในต่างแดน

ถ่ายภาพคนในต่างแดน

การ ถ่ายภาพคนในต่างแดน เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่พลาดไม่ได้ ช่ […]

เทคนิคถ่ายภาพให้คมชัด

เทคนิคถ่ายภาพให้คมชัด

เทคนิคถ่ายภาพให้คมชัด ขาตั้งกล้องเป็นอุปกรณ์หนึ่งที่จำเ […]

ถึงเวลาล่าช้าง !! ออกไปถ่ายทางช้างเผือกกับอุปกรณ์คู่ใจ

milkyway

ในปีหนึ่งๆ จะมีช่วงเวลาเพียงไม่กี่เดือนที่เหล่าช่างภาพต […]