fbpx

แสดงทั้งหมด 45 ผลลัพท์

สินค้าหมดแล้ว
470฿

ข้อต่อขาตั้งหัวไฟ ปลายทั้งสองเป็นตัวเกลียวผู้ ตัวบนเป็น 1/4? ตัวล่างเป็น 3/8?

สินค้าหมดแล้ว
590฿

ข้อต่ออเนกประสงค์ ปลายบนเป็นเกลียวตัวผู้ 1/4? ปลายล่างเป็นเกลียวตัวเมีย 3/8? ใช้สวมกับปลายขาตั้งหัวไฟ หรือกับขาตั้งกล้องที่มีนอตเป็น 3/8?

สินค้าหมดแล้ว
230฿

ข้อต่อปลายบนเป็นตัวผู้ 1/4? ปลายล่างเป็นตัวเมีย 3/8? ใช้สวมกับปลายขาตั้งหัวไฟ หรือกับขาตั้งกล้องที่มีน๊อตเป็น 3/8? เพื่อติดตั้งกล้องถ่ายภาพ หรือหัวไฟที่เป็น เกลียว 1/4?

750฿

ข้อต่อ กับหัวไฟ บรองคัลเลอร์

2,150฿

ล้อเลื่อน บรรจุชุดละ 3 ตัว ใช้สวมกับขาตั้งหัวไฟทุกชนิด เพื่อเลื่อนไปมา ใช้กับขาตั้งที่มีเส้นผ่าศูนย์กลาง 19มม.ไม่มีระบบเบรก ใช้ร่วมกับ 052 , 052BAC00

2,290฿

ล้อเลื่อน บรรจุชุดละ 3 ตัว ใช้สวมกับขาตั้งหัวไฟทุกชนิด เพื่อเลื่อนไปมา ใช้กับขาตั้งที่มีเส้นผ่าศูนย์กลาง 22มม. ไม่มีระบบเบรก ใช้ร่วมกับ 004 , 004BAC

สินค้าหมดแล้ว
3,350฿

ลูกเหล็กน้ำหนัก 6.7 กก. ใช้ปรับความสมดุลของน้ำหนักคานเสาหัวไฟ ใช้ร่วมกับ 025B , 085B , 420NSB00

สินค้าหมดแล้ว
2,450฿

ลูกเหล็กน้ำหนัก 4.3 กก. ใช้ปรับความสมดุลของน้ำหนักคานเสาหัวไฟ ใช้ร่วมกับ 025B , 085B , 420NSB

สินค้าหมดแล้ว
1,850฿

ข้อต่อเสียบก้านร่ม ใช้สวมกับขาตั้งหัวไฟ ใช้ร่วมกับ 004 , 004BAC , 052 , 052BAC

สินค้าหมดแล้ว

MANFROTTO

035 SUPER CLAMP

1,750฿

ตัวจับอเนกประสงค์ ใช้จับวัสดุทรงกลม ทรงเหลี่ยม กิ่งไม้ ขอบไม้ ใช้ติดตั้งกล้องถ่ายภาพทุกชนิด ใช้ร่วมกับ 036-14 , 036-38036MR , 061 , 061RA , 037 , 066 , 039 , 040 , 041 , 059

สินค้าหมดแล้ว
290฿

ข้อต่อติดตั้งกล้อง ปลายบนเป็นเกลียวตัวผู้ 1/4? ปลายล่างเป็นเกลียว 3/8? ใช้ร่วมกับ 035

สินค้าหมดแล้ว
2,250฿

ชุดแขวนกระดาษฉาก 3 ม้วน ใช้ร่วมกับ 032B=1 , 046=3 , 035=2หรือใช้วิธีเจาะรูติดกับกำแพงก็ได้ (ไม่ต้องมี 032B , 035)

สินค้าหมดแล้ว
4,390฿

ชุดอุปกรณ์ชักลอกกระดาษฉากได้ 1 ม้วน ใช้เสียบหัวท้ายม้วนกระดาษ ใช้ร่วมกับ 032B=1 , 045=1 , 046-3 , 035=2 หรือ ใช้ร่วมกับ 432-3 , 7=1 , 045-6=1 , 046-6 , 035=2

สินค้าหมดแล้ว
230฿

ข้อต่อแหวนหกเหลี่ยม ทั้งสองด้านเป็นเกลียวตัวเมีย 1/4? และ 3/8? ใช้ร่วมกับ 035

สินค้าหมดแล้ว
220฿

ข้อต่อขอบหนา นอตบนเป็นเกลียวตัวผู้ 1/4 นิ้ว เกลียวล่างเป็นตัวเมีย 3/8?

350฿

ข้อต่อขอบบาง นอตบนเป็นเกลียวตัวผู้ 3/8 นิ้ว เกลียวล่างเป็นตัวเมีย 1/4?

730฿

โซ่พลาสติกยาว 1 เมตร ใช้กับอุปกรณ์ชักรอกกระดาษฉาก 046

1,850฿

โซ่โลหะยาว 3.5 เมตร ใช้กับอุปกรณ์ชักรอกกระดาษฉาก 046

สินค้าหมดแล้ว
3,650฿

ล้อ ขนาด 100 มม. พร้อมตัวล็อกล้อ ( 1 ชุดมี 3 ตัว ) ใช้กับขาตั้ง รุ่น 007U , 087NW , 087NWSH , 111U , 269HDU , 269U , 270U , 290U , 083NW

สินค้าหมดแล้ว
5,590฿

ล้อเลื่อนขาตั้ง ขนาด 100มม.ใช้สวมกับขาตั้ง ทำให้เลื่อนไปมาได้ มีเบรกสำหรับหยุดล้อ

260฿

ข้อต่อสำหรับขาไฟ

สินค้าหมดแล้ว
200฿

ข้อต่อ ทั้งสองด้านเป็นเกลียวตัวเมีย 1/4? และ 3/8?

6,090฿

Manfrotto 131DDB อุปกรณ์เสริมสำหรับต่อหัวขาตั้งกล้องได้สูงสุดถึง 4 หัว บนน๊อตตัวผู้ขนาด 3/8" และช่องสำหรับต่อกับขาตั้งกล้องที่ 3/8" เท่ากัน ช่วยได้ต่อหัวขาตั้งกล้องได้ทั้งสองด้าน พร้อมทั้งยังสามารถประกอบหัวในแนวนอนที่ปลายทั้งสองด้านได้ด้วย

500฿

ข้อต่อตัวหกเหลี่ยม ยาว 15 ซม. ใช้เชื่อม 035 ได้สองตัว

750฿

ง่ามเหล็กสี่ขา ขนาด 12.5 x 20 ซม. ใช้ยึดแผ่นโฟม หรือ วัสดุแผ่นสะท้อนแสงที่มีความหนา

540฿

แหวนทดขนาด สำหรับทดขนาดของน็อตจาก 3/8? เป็น ??

250฿

ข้อต่อด้านล่างเป็นเกลียวตัวเมียขนาด 1/4? ท่อนบนเป็นท่อตรงไม่มีเกลียวขนาด 3/8?

360฿

แหวนทดขนาด นอตส่วนบนเป็นเกลียวตัวผู้เป็น 1/4? ส่วนกลางขอบนอกเป็นเกลียว 5/8? ส่วนล่างเป็นเกลียวตัวเมีย 3/8?

3,150฿

ยางสามแฉก ใช้กำหนดจุดวางกล้อง ใช้กับพื้นราบเรียบ ใช้ร่วมกับขาตั้ง กล้องที่ปลายขาเป็นแบบขากลม 055MF3 , 055MF4 , 055PRO , 055PROB , 190D , 190DB , 190CL , 190CLB , 190PRO , 190PROB , 190NAT3 , 745B , 755B , 755MF3 , 756B , 756MF3

สินค้าหมดแล้ว
3,850฿

ยางสามแฉก ใช้กำหนดจุดวางกล้อง ใช้กับพื้นราบเรียบ ใช้ร่วมกับขาตั้งกล้องที่ปลายขาเป็นแบบขาจิก (สองเขี้ยว) เช่น 350MVB , 350SHMVB , 351MVB , 515MVB , 540ART

สินค้าหมดแล้ว
2,050฿

แปรผ้า ใช้ห้อยกับขาตั้งทั้งสามด้าน ใช้วางอุปกรณ์ต่างๆ

สินค้าหมดแล้ว
1,150฿

ลูกเหล็กน้ำหนัก 1.3 กก. ใช้ถ่วงความสมดุลน้ำหนักของขาตั้งทุกชนิด คานเสาหัวไฟ

สินค้าหมดแล้ว
940฿

ตัวหนีบสปริง พร้อมนอตตัวผู้ 5/8? ใช้หนีบแผ่นสะท้อนแสง ฉากผ้า กระดาษฉาก

สินค้าหมดแล้ว
7,500฿

แขนกล ใช้เสียบร่ม ใช้ติดตั้งกล้องถ่ายภาพทุกชนิด รับน้ำหนักสูงสุด 4 กก. หมุนรอบตัว 360 องศา

สินค้าหมดแล้ว
7,590฿

แขนเอนกประสงค์ 244RC สามารถปรับความแน่นได้ตามต้องการ ด้วยการบิดที่หมุนล๊อคเพียงจุดเดียว พร้อมแป้นติดตั้งกล้องแบบ Quick Release สามารถถอดกล้องได้อย่างรวดเร็ว ด้วย Safety Lock ป้องกันไม่ให้กล้องหลุดออกจากแป้นเมื่อไม่ตั้งใจ ฝั่งตรงข้ามเป็นหัวสำหรับใช้งานร่วมกับช่อง Socket ขนาด 16 mm

สินค้าหมดแล้ว
910฿

ตัวหนีบปากเป็ดขนาดกระทัดรัด ใช้หนีบกระดาษฉาก แผ่นสะท้อนแสง

สินค้าหมดแล้ว
2,990฿

ชุดฐานติดตั้งกล้องวีดีโอ แบบแผ่นฐานถอดสไลด์เข้าออกได้สะดวก ใช้กับขาตั้งทุกชนิดที่ไม่มีที่ติดตั้งกล้องแบบถอดได้

สินค้าหมดแล้ว
370฿

แผ่นรองฐานกล้องสำหรับ modo

9,990฿

แขนกล ใช้ติดตั้งกล้องถ่ายภาพทุกชนิด รับน้ำหนักสูงสุด 4 กก. หมุนรอบตัว 360 องศา น้ำหนักตัว 0.55 กก. ใช้ร่วมกับ 035

สินค้าหมดแล้ว
3,990฿

ขาตั้งสามขา ใช้ในกรณี เสายันไม่ถึง เพดาน ห้องประชุมที่มีเพดานห้องสูง หรือ ในสนามต่างๆ ที่เป็นที่โล่งๆที่ไม่มีเพดาน ใช้ร่วมกับ 032B , 432-3 , 7

สินค้าหมดแล้ว

MANFROTTO

D800KIT GRIP KIT

7,290฿

อุปกรณ์หนีบฉากผ้ากับฉากกระดาษ

สินค้าหมดแล้ว
5,350฿

Manfrotto 131DB อุปกรณ์เสริมสำหรับต่อหัวขาตั้งกล้องได้สูงสุดถึง 2 หัว 90 องศา บนน๊อตตัวผู้ขนาด 3/8″ และช่องสำหรับต่อกับขาตั้งกล้องที่ 3/8″ เท่ากัน ช่วยได้ต่อหัวขาตั้งกล้องได้ทั้งสองด้าน พร้อมทั้งยังสามารถประกอบหัวในแนวนอนที่ปลายทั้งสองด้านได้ด้วย สามารถติดตั้งบนส่วนรองรับที่มีความสามารถในการรับน้ำหนักสูงสุดมากกว่า 6 กก. และมีเส้นผ่านศูนย์กลางแผ่นดิสก์ 60 มม.

สินค้าหมดแล้ว
620฿

MANFROTTO 200PL QUICK RELEASE PLATE   เพลทขนาดเล็ก [...]

SALE
สินค้าหมดแล้ว
3,090฿

ฐานปลดล็อกเพลต ผลิตจากอลูมิเนียมแข็งแรงทนทาน สามารถสลับอุปกรณ์ให้ทำงานได้อย่างง่ายดายและรวดเร็ว มีสกรูมาตรฐานยึดด้านบน 3/8 นิ้ว และ 1/4 นิ้ว ด้วยการออกแบบที่เพรียวบาง น้ำหนักเพียง 180 กรัมเป็นตัวปลดเร็วที่เบาที่สุดในตลาด

สินค้าหมดแล้ว
19,990฿

Nitrotech N8 Fluid Video Head หัววิดีโอแบบ Fluid มาพร้อมเทคโนโลยีที่ทันสมัย ประกอบด้วยกลไกลูกสูบไนโตรเจน ปรับ Counter Balance ได้แบบยืดหยุ่น ทำให้สามารถควบคุมกล้องได้อย่างแม่นยำ รองรับอุปกรณ์ได้ถึง 8 กก. มี Center of Gravity ที่ 55 มม. ทำให้ Pan และ Tilt ได้อย่างราบรื่น

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • คุกกี้ที่จำเป็น
  เปิดใช้งานตลอด

  ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้
  รายละเอียดคุกกี้

 • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

  คุกกี้เพื่อการวิเคาะห์ จะเก็บข้อมูลการใช้งานของผู้ใช้บนเว็บไซต์ของเรา เพื่อประโยชน์ในการนำไปปรับปรุงเนื้อหา และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งาน
  รายละเอียดคุกกี้

 • คุกกี้เพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาด

  คุกกี้จะทำการปรับเนื้อหาให้เข้ากับกลุ่มเป้าหมาย จะทำการส่งข้อมูลความสนใจในเนื้อหาที่ผู้ใช้ได้อ่าน หรือมีกิจกรรมร่วมกันกับเนื้อหานั้น เพื่อนำส่งโฆษณาสินค้าที่ผู้ใช้อาจสนใจ
  รายละเอียดคุกกี้

บันทึกการตั้งค่า