นโยบายการใช้ข้อมูลจาก Social เพื่อ สมัครสมาชิก

  1. การใช้ Social จาก Facebook, Google หรืออื่นๆ เพื่อทำการ Login มีจุดประสงค์เพื่อความสะดวกแก่สมาชิกในการสมัครสมาชิกได้ง่ายขึ้นเท่านั้น
  2. บริษัทฯ ไม่มีการนำข้อมูลส่วนตัวของสมาชิกไปเผยแพร่ หรือใช้เพื่อประโยชน์อื่นๆ นอกเหนือจากการสมัครสมาชิกเพื่อกิจกรรมภายในเว็บไซต์นี้
  3. ผู้สมัคร ยินยอมที่จะให้ใช้ชื่อตามแหล่ง Social ที่ทำการ Login ในเว็บไซต์แห่งนี้
  4. ผู้สมัครยินยอมที่จะใช้ภาพโปรไฟล์จาก Social จะถูกใช้แสดงตัวภายในเว็บนี้