Tag Archives: ขาตั้งmanfrotto

อยากจะ Live!!! APS จัดให้

การ live

ปัจจุบัน การ Live ผ่านทาง Facebook ถือเป็นหนึ่งในช่องทา […]

จับคู่ “ หัวกับขา” ยังไง? ให้ได้น้ำหนักตามจริง

หัวขาตั้ง

ถึงแม้ว่าขาตั้งกล้องส่วนใหญ่ในตลาดมักจะจัดชุดมาพร้อมกัน […]